Skip to main content

Editorial Board

Editor-in-Chief                

Shijie CHENG                            Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Deputy Editor-in-Chief

Chengshan WANG                     Tianjin Univ., China   

Chongqing KANG                      Tsinghua Univ., China      

Xinzhou DONG                         Tsinghua Univ., China

Editorial Board Members               

Qian AI

Shanghai Jiao Tong Univ., China

Xin AI

North China Electric Power Univ., China

Tianshu BI

North China Electric Power Univ., China

Siqi BU

The Hong Kong Polytechnic Univ., China

Zhiqian BO

State Grid XJ Group Corporation, China

Singh, CHANAN

Texas A&M Univ., USA

Biyun CHEN

Guangxi Univ., China

Chen CHEN

Xi’an Jiaotong Univ., China

Hao CHEN

State Grid Jiangsu Electric Power CO.,LTD.,China

Haoyong CHEN

South China Univ. of Technology, China

Lei CHEN

Wuhan Univ., China

Xingang CHEN

Chongqing Univ. of Technology, China

Zhe CHEN

Aalborg Univ., Denmark

Chi Yung CHUNG

Univ. of Saskatchewan, Canada

Antonio CONEJO

The Ohio State Univ.,USA

Peter CROSSLEY

The Univ. of Manchester,UK

Lei DING

Shandong Univ., China

Tao DING

Xi`an Jiaotong Univ., China

Yi DING

Zhejiang Univ., China

Jiakun FANG

Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Houlei GAO

Shandong Univ., China

Chenghong GU

Univ. of Bath, UK

Wei GU

Southeast Univ., China

Qinglai GUO

Tsinghua Univ., China

David HE

Fujitsu Labs of America, USA

Junjie HU

North China Electric Power Univ., China

Patrick HU

The Univ. of Auckland, New Zealand

Johann JAGER

Univ. of Erlangen-Nuremberg, Germany

Ke JIA

North China Electric Power Univ., China

Lin JIANG

Univ. of Liverpool, UK

Tao JIN

Fuzhou Univ., China

Yong-Cheol KANG

Chonbuk National Univ., Korea

Abdollah Kavousi-Fard

Shiraz University of Technology, Iran

Chul-Hwan KIM

Sungkyunkwan Univ., Korea

Daniel KIRSCHEN

Univ. of Washington, USA

Benjamin KROPOSKI

Director– Power Systems Engineering Center , USA

Seung-Jae LEE

Myongji Univ., Korea

Bin LI

Tianjin Univ., China

Canbing LI

Hunan Univ., China

Guojie LI

Shanghai Jiao Tong Univ., China

Qi LI

Southwest Jiaotong Univ., China

Weixing LI

Harbin Institute of Technology, China

Xiangjun LI

China Electric Power Research Institute, China

Zhengming LI

Jiangsu Univ., China

Tek Tjing LIE

Auckland Univ. of Technology, New Zealand

Nian LIU

North China Electric Power Univ., China

Zongxiang LU

Tsinghua Univ., China

Pierluigi MANCARELLA

The Univ. of Melbourne,  Australia

Vladimiro MIRANDA

Univ. of Porto, Portugal

Longhua MU

Tongji Univ., China

Farhad NAMDARI

Lorestan Univ., Iran

Mark O'MALLEY

Univ. College Dublin, Ireland

Miguel ORTEGA-VAZQUEZ

The Univ. of Washington, USA

Pierre PINSON

Technical Univ. of Denmark, Denmark

Saifur RAHMAN

Virginia Tech, USA

Ali RAZA

The Univ.y of Lahore, Pakistan

Mohammad Shahidehpour

Illinois Institute of Technology, USA

Chen SHEN

Tsinghua Univ., China

Chanan SINGH

Tsinghua UnivTexas A&M Univ., USA

Guobing SONG

Xi`an Jiaotong Univ., China

Kai SUN

The Univ. of Tennessee, USA

Sidhu, S. TARLOCHAN

Univ. of Western Ontario, Canada

Yi TANG

Southeast Univ., China

Jinyu WEN

 Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Jianzhong WU

Cardiff Univ., UK

Yue XIANG

Sichuan Univ., China

Xiaorong XIE

Tsinghua Univ., China

Xiaofu XIONG

Chongqing Univ., China

Lie XU

Univ. of Strathclyde, UK

Yan XU

Nanyang Technological Univ., Singapore

Bin WANG

Tsinghua Univ., China

Dan WANG

Tianjin Univ., China

Fei WANG

North China Electric Power Univ., China

Yingjie WANG

Univ. of California, USA

Zhaoyu WANG

Iowa State Univ., USA

Wei WEI

Tsinghua Univ., China

Qiuwei WU

Department of Electrical Engineering, Technical Univ. of Denmark, Denmark

Jinyue YAN

Kungliga Tekniska högskolan, Sweden

Ming YANG

Shandong Univ., China

Wei YAO

Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Lin YE

China Agricultural Univ., China

Xianggen YIN

Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Tao YU

South China Univ. of Technology, China

Hengxu ZHANG

Shandong Univ., China

Lijun ZHANG

Univ. of Pretoria, South Africa

Ning ZHANG

Tsinghua Univ., China

Xiaoping ZHANG

Univ. of Birmingham, UK

Zhenyuan ZHANG

Univ. of Electronic Science and Technology, China

Haoran ZHAO

Shandong Univ., China

Junhua ZHAO

The Chinese  Univ. of Hong Kong, China

Bin ZHOU

Hunan Univ., China

Miao ZHU

Shanghai Jiao Tong Univ., China

English Consultants

Lie XU,University of Strathclyde,UK

Alan SINGLETON,Clock Tower Publishing Services Ltd,UK